Yanmaz Katkılı Ürünler
%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22../Uploads/180120161143412099011.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22666%22%20height%3D%22270%22%20/%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3EPlastik%20malzemeden%20kaynaklanan%20yang%u0131nlar%u0131n%20azalt%u0131lmas%u0131%2C%20%26ouml%3Bzellikle%20son%20y%u0131llarda%20yap%u0131lan%20ara%u015Ft%u0131rmalarda%20incelenen%20bir%20konu.%20Sanayide%20bug%26uuml%3Bn%20alev%20geciktirici%20%26ouml%3Bzellikte%20bir%20%26ccedil%3Bok%20farkl%u0131%20yap%u0131da%20kimyasal%20malzemeler%20bulunuyor.%20Plastik%20malzemeler%20i%26ccedil%3Bin%20alev%20geciktiricilik%2C%20hem%20akademik%20hem%20de%20end%26uuml%3Bstriyel%20alanda%20ele%20al%u0131nan%20%26ouml%3Bnemli%20konulardan%20biri.%20Peki%20plastik%20malzemelerin%20yang%u0131na%20kar%u015F%u0131%20daha%20dayan%u0131kl%u0131%20hale%20getirilmesi%20nas%u0131l%20sa%u011Flanabilir%3F%20Katk%u0131%20malzemeleri%20kullan%u0131m%u0131%20d%u0131%u015F%u0131nda%20y%26ouml%3Bntemler%20mevcut%20mudur%3F%20Yada%20ba%u015Fka%20ne%20%u015Fekilde%20alev%20geciktiricili%u011Fi%20sa%u011Flayabiliriz%3F%3C/p%3E%0A%3Cp%3EG%26uuml%3Bn%26uuml%3Bm%26uuml%3Bzde%20termoplastik%2C%20termoset%20gibi%20polimerler%20s%u0131kl%u0131kla%20kullan%u0131m%20alan%u0131%20bulmaktad%u0131r.%20Etraf%u0131m%u0131za%20bakt%u0131%u011F%u0131m%u0131zda%2C%20poli%26uuml%3Bretan%20%28PU%29%20k%26ouml%3Bp%26uuml%3Bklerden%20tutun%20da%20polietilenden%20%28PE%29%26nbsp%3Bmamul%20po%u015Fetler%2C%20polipropilenden%20%28PP%29%20%26uuml%3Bretilen%20kaplar%20vb.%20gibi%20bir%20%26ccedil%3Bok%20polimerik%20malzeme%20ile%20kar%u015F%u0131la%u015Fmak%20m%26uuml%3Bmk%26uuml%3Bnd%26uuml%3Br.%20Peki%2C%20hi%26ccedil%3B%20yang%u0131n%20esnas%u0131nda%20bu%20maddelerin%20ne%20kadar%20zarar%20verici%20olabilece%u011Fini%20d%26uuml%3B%u015F%26uuml%3Bnd%26uuml%3Bn%26uuml%3Bz%20m%26uuml%3B%3F%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cbr%20/%3EAlev%20geciktiricilik%20%28FR%2C%20flame%20retardancy%29%26nbsp%3Bsayesinde%20polimer%20malzemenin%20yang%u0131na%20kar%u015F%u0131%20dayan%u0131kl%u0131%20hale%20getirilmesi%20ile%20bu%20felakete%20kar%u015F%u0131%20%26ccedil%3B%26ouml%3Bz%26uuml%3Bm%20olma%26nbsp%3Bdurumundad%u0131r.%20Genel%20anlamda%20alev%20geciktiricilik%3A%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E1.%20Kendili%u011Finden%20aleve%20dayan%u0131kl%u0131%20polimer%20malzeme%20kullan%u0131m%u0131%3Cbr%20/%3E2.%20Polimerizasyon%20esnas%u0131nda%20polimer%20zincirlerine%20alev%20geciktirici%20monomerlerin%20eklenmesi%3Cbr%20/%3E3.%20Katk%u0131%20maddeleri%20ile%20alev%20geciktiricili%u011Fin%20sa%u011Flanmas%u0131%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3EEnd%26uuml%3Bstriden%20gelen%20talep%20do%u011Frultusunda%20uzman%20kadromuz%20sayesinde%20gerekli%20standartlar%u0131n%20%u015Fartlar%u0131n%u0131%20sa%u011Flayan%20polietilen%20malzemede%20alev%20geciktiricili%u011Fi%20sa%u011Flam%u0131%u015F%20bulunmaktay%u0131z.%26nbsp%3B%3C/p%3E