KALİTE POLİTİKAMIZ
%3Cdiv%20class%3D%22image%22%3E%3Cimg%20src%3D%22../Uploads/sertifikalar.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22656%22%20height%3D%22262%22%20/%3E%3C/div%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22text%22%3E%26nbsp%3B%3C/div%3E%0A%3Cp%3EKalitenin%20ve%20kaliteli%20%26uuml%3Br%26uuml%3Bnler%20%26uuml%3Bretmenin%20sadece%20firmam%u0131z%u0131n%20b%26uuml%3By%26uuml%3Bmesi%20ve%20geli%u015Fmesi%20i%26ccedil%3Bin%20bir%20ara%26ccedil%3B%20de%u011Fil%2C%26nbsp%3B%20m%26uuml%3B%u015Fterilerimizin%20bizden%20beklentilerini%20ve%20m%26uuml%3B%u015Fteri%20memnuniyetini%20sa%u011Flayabilmek%20i%26ccedil%3Bin%20bir%20ama%26ccedil%3B%20oldu%u011Funun%20bilincindeyiz.%20Bu%20bilin%26ccedil%3Ble%20m%26uuml%3B%u015Fteri%20memnuniyetini%20en%20%26uuml%3Bst%20d%26uuml%3Bzeye%20%26ccedil%3B%u0131kartmak%20ve%20firmam%u0131z%u0131n%20s%26uuml%3Brekli%20geli%u015Fimini%20sa%u011Flayabilmek%20i%26ccedil%3Bin%20firmam%u0131zda%20kalite%20bilincini%20yerle%u015Ftirecek%20ve%20s%26uuml%3Breklili%u011Fini%20sa%u011Flayaca%u011F%u0131z.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3EBu%20ba%u011Flamda%2C%20kalite%20politikam%u0131z%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3EM%26uuml%3B%u015Fteri%20odakl%u0131%20ve%20i%u015Flevsel%20%26uuml%3Bretimde%20standartlara%20uygun%20kaliteli%20%26uuml%3Bretim%20yapmak%2C%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3EKalite%20%26uuml%3Br%26uuml%3Bnlerimizin%20ve%20hizmetlerimizin%20m%26uuml%3B%u015Fterilerimizi%20memnun%20etmesi%20i%26ccedil%3Bin%20en%20%26ouml%3Bnde%20gelen%20prensibimizdir%2C%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3EM%26uuml%3B%u015Fterilerimize%20en%20uygun%20fiyat%2C%20en%20%26uuml%3Bst%26uuml%3Bn%20kalite%20ve%20mevzuata%20uygun%20olarak%20zaman%u0131nda%20g%26uuml%3Bvenilir%20%26uuml%3Br%26uuml%3Bnleri%20sunmak%2C%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26Uuml%3Br%26uuml%3Bnlerimizin%20s%26uuml%3Brekli%20ve%20sorunsuz%20hizmet%20verebilmeleri%20i%26ccedil%3Bin%2C%20sat%u0131%u015F%20%26ouml%3Bncesi%20ve%20sonras%u0131%20dok%26uuml%3Bmantasyon%20ve%20teknik%20destekleri%20zaman%u0131nda%20ve%20tam%20olarak%20vermek%2C%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26Ccedil%3Bal%u0131%u015Fanlar%u0131n%u0131n%20sa%u011Fl%u0131%u011F%u0131n%u0131%2C%20g%26uuml%3Bvenli%u011Fini%2C%20bug%26uuml%3Bn%26uuml%3Bn%26uuml%3B%20ve%20yar%u0131n%u0131n%u0131%20g%26uuml%3Bvence%20alt%u0131na%20almak%2C%20ba%u011Fl%u0131l%u0131%u011F%u0131n%u0131%20ve%20memnuniyetini%20art%u0131rmak%20amac%u0131yla%20s%26uuml%3Brekli%20aktiviteler%20d%26uuml%3Bzenleyerek%20e%u011Fitim%20ve%20bireysel%20geli%u015Fimini%20art%u0131rmak%2C%20%u015Feffaf%20y%26ouml%3Bnetim%20ilkesi%20do%u011Frultusunda%20bilgi%2C%20sorumluluk%20payla%u015F%u0131m%u0131%20ile%20yetkilendirilmi%u015F%20tak%u0131m%20ruhunu%20s%26uuml%3Brekli%20zinde%20tutmak%2C%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3EY%26ouml%3Bnetimimiz%2C%20kalite%20y%26ouml%3Bnetim%20sistemimizin%20etkin%20olarak%20i%u015Flemesi%20i%26ccedil%3Bin%20ihtiya%26ccedil%3B%20duyulan%20t%26uuml%3Bm%20kaynaklar%u0131%20sa%u011Flayaca%u011F%u0131n%u0131%2C%20kalite%20politikam%u0131z%u0131n%20ve%20hedeflerimizin%20%26ccedil%3Bal%u0131%u015Fanlar%u0131m%u0131z%20taraf%u0131ndan%20anla%u015F%u0131lmas%u0131%20i%26ccedil%3Bin%20gerekli%20faaliyetleri%20ger%26ccedil%3Bekle%u015Ftirece%u011Fini%20taahh%26uuml%3Bt%20etmektedir%2C%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26Ccedil%3Bal%u0131%u015Fanlar%u0131m%u0131z%u0131n%20da%20ellerinden%20gelenin%20en%20iyisini%20yaparak%2C%20ortak%20ba%u015Far%u0131m%u0131z%20i%26ccedil%3Bin%20%26ccedil%3Bal%u0131%u015Faca%u011F%u0131na%20inanc%u0131m%u0131z%20tamd%u0131r.%3C/p%3E