HAKKIMIZDA
%3Cdiv%20class%3D%22image%22%3E%3Cimg%20src%3D%22../Uploads/hakkimizdag.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22656%22%20height%3D%22249%22%20/%3E%3C/div%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22text%22%3E%0A%3Cp%3EAmbalaj%20sekt%26ouml%3Br%26uuml%3Bnde%201996%20y%u0131l%u0131nda%20%u0130zmir%27in%20en%20b%26uuml%3By%26uuml%3Bk%20organize%20sanayi%20b%26ouml%3Blgesi%20olan%20Atat%26uuml%3Brk%20Organize%20Sanayi%20B%26ouml%3Blgesinde%20faaliyet%20g%26ouml%3Bstermeye%20ba%u015Flayan%20firmam%u0131z%20donan%u0131ml%u0131%20kadrosu%20ve%20kaliteli%20%26uuml%3Bretimi%20ile%20b%26uuml%3By%26uuml%3Bmesini%20devam%20ettirerek%20%26nbsp%3B1999%20y%u0131l%u0131nda%20yapt%u0131%u011F%u0131%20kapasite%20artt%u0131r%u0131m%u0131%20ile%20%26nbsp%3BAtat%26uuml%3Brk%20Organize%20Sanayi%20B%26ouml%3Blgesindeki%20yeni%20tesisine%20ta%u015F%u0131nm%u0131%u015Ft%u0131r.%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%u0130%u015Fletmemizin%20g%26uuml%3Bnl%26uuml%3Bk%20kapasitesi%20%3Cstrong%3E12.000%20kg%3C/strong%3E.%20olup%2C%20%26uuml%3Bretim%20a%u015Famas%u0131nda%20al%26ccedil%3Bak%20yo%u011Funluk%20polietilen%20kullan%u0131lmaktad%u0131r.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ETesisimizde%3C/strong%3E%20%3B%3C/p%3E%0A%3Cul%3E%0A%3Cli%3EEni%2010%20cm%20%27den%20180%20cm%20%27e%20Kadar%20Polietilen%20Shrink%20Rulo%20%26Uuml%3Bretimi%20Yap%u0131labilmektedir.%3C/li%3E%0A%3Cli%3ETek%20Kat%20Kal%u0131nl%u0131%u011F%u0131%2040%20mikron%27dan%20200%20mikron%27a%20kadar%20film%20%26uuml%3Bretilebilmektedir.%3C/li%3E%0A%3Cli%3EEni%2010%20cm%20%27den%20120%20cm%20%27e%20kadar%26nbsp%3B%20Polietilen%20Torba%26nbsp%3B%3C/li%3E%0A%3Cli%3EEni%2010%20cm%20%27den%20200%20cm%20%27e%20kadar%20K%26ouml%3Br%26uuml%3Bkl%26uuml%3B%20Polietilen%20Torba%20Kesilebilmektedir.%3C/li%3E%0A%3Cli%3ETorba%20Boylar%u0131%20Maksimum%20500%20cm%20%27e%20kadar%20kesilebilmektedir%3C/li%3E%0A%3Cli%3E100%20cm.%20ene%20kadar%204%20renk%20merkezi%20tambur%20flexo%20bask%u0131%20yap%u0131labilmektedir.%3C/li%3E%0A%3C/ul%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3ETesisimiz%20%3Cstrong%3E%u0130SO%209001%3A2008%20%26nbsp%3B%u0130SO%2014001%3A2004%20%26nbsp%3B%3C/strong%3Eve%20%3Cstrong%3EOHSAS%2018001%3A2007%26nbsp%3B%3C/strong%3Ekalite%20belgelerine%26nbsp%3Bsahiptir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EFirmam%u0131z%20sekt%26ouml%3Br%26uuml%3Bnde%20lider%20konumunda%20bulunan%20%26uuml%3Bretici%20firmalar%u0131n%20zaman%u0131nda%20teslimat%2C%20istenilen%20%26uuml%3Br%26uuml%3Bn%26uuml%3Bn%20kaliteli%20%26uuml%3Bretilmesi%2C%20g%26uuml%3Bvenli%20bir%20%u015Fekilde%20sevk%20edilmesi%20ve%20uygun%20fiyat%20politikas%u0131yla%20onaylanm%u0131%u015F%20tedarik%26ccedil%3Bisi%20olarak%20hizmet%20vermektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EFirmam%u0131z%20radyat%26ouml%3Br%2C%20mobilya%2C%20tekstil%2C%20su%2C%20soda%2C%20ya%u011F%20ve%20g%u0131da%20gibi%20ana%20sekt%26ouml%3Br%20gruplar%u0131na%20hitap%20etmektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%u015Eimdiye%20kadar%20oldu%u011Fu%20gibi%20bundan%20sonrada%20tercih%20edilen%20firma%20%26ouml%3Bzelli%u011Fimizi%20korumak%20ana%20hedefimizdir.%3C/p%3E%0A%3C/div%3E