Sebze ve Meyve Torbaları
%3Cp%3E%3Cimg%20src%3D%22../Uploads/sebze.jpg%22%20alt%3D%22Sebze%20ve%20Meyve%20Torbalar%u0131%22%20width%3D%22649%22%20height%3D%22300%22%20/%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E%26nbsp%3BSebze%20ve%20Meyve%20Torbalar%u0131%26nbsp%3B%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3EAl%26ccedil%3Bak%20Yo%u011Funluklu%20Polietilenden%20%28%20AYPE%20%29%20%26uuml%3Bretilir.%20Salatal%u0131k%2C%20biber%2C%20patl%u0131can%2C%20havu%26ccedil%3B%2C%20kiraz%20ve%20%26uuml%3Bz%26uuml%3Bm%20gibi%20sebze%20ve%20meyvelerin%20d%u0131%u015F%20fakt%26ouml%3Brlerden%20etkilenmeden%20ta%u015F%u0131nabilmesi%20maksad%u0131yla%20%26nbsp%3Bkullan%u0131labilen%20genellikle%20%u015Feffaf%20olan%20fakat%20istendi%u011Fi%20takdirde%20farkl%u0131%20renklerde%20%26uuml%3Bretilebilen%20%2C%20y%26uuml%3Bksek%20mukavemete%20sahip%20ve%20esnek%20olarak%20%26uuml%3Bretilen%20ambalaj%20malzemesidir.%20M%26uuml%3B%u015Fteri%20isteklerine%20ba%u011Fl%u0131%20olarak%20delikli%20%26uuml%3Bretim%20yap%u0131labilir.%20Ayr%u0131ca%20paketleme%20yap%u0131ld%u0131ktan%20sonra%20torba%20i%26ccedil%3Berisinde%20bu%u011Fulanma%20ve%20terlemeyi%20engellemek%20amac%u0131%20ile%20AntiFog%20katk%u0131l%u0131%20olarakda%20%26uuml%3Bretim%20yap%u0131labilmektedir.%20%26Uuml%3Br%26uuml%3Bnler%20sipari%u015F%20a%u015Famas%u0131nda%20m%26uuml%3B%u015Fterilerimizin%20istemi%u015F%20oldu%u011Fu%20ebat%20ve%20kal%u0131nl%u0131klar%20baz%20al%u0131narak%20%26uuml%3Bretilir.%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ESebze%20ve%20Meyve%20Torba%20%26Ouml%3Bl%26ccedil%3B%26uuml%3Bleri%20%3B%3C/strong%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E200%20mm%27den%201800%20mm%20%28%20K%26ouml%3Br%26uuml%3Bkl%26uuml%3B%20%29%20ene%20kadar%20%26uuml%3Bretilebilmektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E200%20mm%27den%203000%20mm%20boya%20kadar%20%26uuml%3Bretim%20yap%u0131labilmektedir.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26Ccedil%3Bift%20kat%2050%20micron%27dan%20400%20microna%20kadar%20%26uuml%3Bretim%20yap%u0131labilmektedir.%26nbsp%3B%3C/p%3E