Başkanın Mesajı
%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3EDe%u011Ferli%20m%26uuml%3B%u015Fterilerimiz%20%2C%20i%u015F%20ortaklar%u0131m%u0131z%20%2C%20%26ccedil%3Bal%u0131%u015Fanlar%u0131m%u0131z%2C%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3EG%26uuml%3Brdemir%20Plastik%20olarak%20bizler%2020%20y%u0131l%u0131%20a%u015Fk%u0131n%20bir%20s%26uuml%3Bredir%20ambalaj%20sekt%26ouml%3Br%26uuml%3Bnde%20%26nbsp%3Bbir%20marka%20olmay%u0131%20inanarak%20ve%20%26ccedil%3Bok%20%26ccedil%3Bal%u0131%u015Farak%20ger%26ccedil%3Bekle%u015Ftirdik.%20Kuruldu%u011Fumuz%20g%26uuml%3Bnden%20bu%20yana%20%26uuml%3Blkemizin%20d%26ouml%3Brt%20bir%20yan%u0131na%20%26uuml%3Br%26uuml%3Bnlerimizi%20ula%u015Ft%u0131rman%u0131n%20hakl%u0131%20gururunu%20ya%u015F%u0131yoruz.%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3EK%26uuml%3Breselle%u015Fen%20d%26uuml%3Bnyada%20gerek%20uluslararas%u0131%20gerekse%20yurti%26ccedil%3Bi%20rekabette%20kaliteden%20%26ouml%3Bd%26uuml%3Bn%20vermeden%20%26ccedil%3Bal%u0131%u015Fman%u0131n%20sorumlulu%u011Funu%20%26ccedil%3Bok%20iyi%20biliyoruz.%20Bununla%20birlikte%20kazand%u0131%u011F%u0131m%u0131z%20ba%u015Far%u0131lar%u0131n%20tesad%26uuml%3Bf%20olmad%u0131%u011F%u0131n%u0131%20%2C%20bu%20ba%u015Far%u0131lar%u0131n%20ortak%20%26ouml%3Bzelli%u011Finin%20ara%u015Ft%u0131rma%20geli%u015Ftirme%20%2C%20kalite%20ve%20daha%20%26ccedil%3Bok%20%26ccedil%3Bal%u0131%u015Fmaya%20dayand%u0131%u011F%u0131n%u0131%20biliyoruz.%2040%27%u0131%20a%u015Fk%u0131n%20%26ccedil%3Bal%u0131%u015Fan%u0131m%u0131z%20ile%20istihdama%20katk%u0131m%u0131z%u0131n%20olmas%u0131ndan%20gurur%20duyuyoruz.%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3EG%26uuml%3Brdemir%20Plastik%20olarak%20hedefimiz%20%2C%20en%20son%20teknolojiyi%20kullanarak%20kaliteli%20ve%20yeni%20%26uuml%3Br%26uuml%3Bnler%20piyasaya%20s%26uuml%3Brmek%20ve%20%26uuml%3Blkemizin%20geli%u015Fmesinde%20%26uuml%3Bzerimize%20d%26uuml%3B%u015Fen%20g%26ouml%3Brevi%20yapmakt%u0131r.%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3E2018%27in%20sa%u011Fl%u0131kl%u0131%20%2C%20huzurlu%20%2C%20ba%u015Far%u0131larla%20dolu%20ve%20bol%20kazan%26ccedil%3Bl%u0131%20bir%20y%u0131l%20olmas%u0131n%u0131%20diliyorum.%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20justify%3B%22%3ESevgi%20ve%20Sayg%u0131lar%u0131mla%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EM.%20Ali%20SERTDEM%u0130R%3C/strong%3E%3C/p%3E